ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช ได้ รับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น ประจำปี 2566
กลุ่ม รพ.วิชัยเวช กับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ กับ มหาวิยาลัยเวสเทิร์น
วันที่ 27 มีนาคม 2567 กลุ่ม รพ.วิชัยเวช ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสู่เส้นทางอาชีพ (DJOP MINI OPEN HOUSE)
กลุ่ม รพ.วิชัยเวช จับมือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับเยาวชน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายสื่อสารองค์กร และความยั่งยืนทางธุรกิจ กลุ่ม รพ.วิชัยเวช เป็นวิทยากรสอนการเย็บผ้าโพกผมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ในโครงการ “ทำด้วยมือ ส่งให้ด้วยใจ” ให้กับบุคลากรบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
กลุ่ม รพ.วิชัยเวช ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวม (สสส.) และ ธนาคาร HSBC ลงพื้นที่ ปันน้ำใจ ให้ความรู้ ด้วยการสอนตัดต่อวิดีโอ ให้กับน้อง ๆ บ้านปรานี
ฉลองครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
คณะผู้บริหาร และบุคลากร รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วม โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 วันที่ 29 ตุลาคม 2566
กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และศรีวิชัยมูลนิธิ จัดโครงการ Share the Love สุขภาพดี จากพี่สู่น้อง ร่วมถึงบริจาคสิ่งของ และมอบเงินสดในการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร