CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5 หน้า (52 ผลลัพธ์)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

ค้นหาความเสี่ยง..รู้เท่าทันโรค

ราคา 2,400 / 3,100 บาท

โปรแกรมตรวจไวรัสตับอักเสบ

ไวรัสตับอักเสบ..ภัยร้ายก่อ "มะเร็งตับ"

ราคา 2,000 บาท
ราคา 2,100-4,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

สุขภาพที่ดี..สำคัญกับชีวิตคู่

ราคา 2,400 / 2,800 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

"หัวใจ"..ต้องได้รับการดูแล

ราคา 2,200-6,400 บาท

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ป้องกันไวรัสตับอักเสบ..สาเหตุ "มะเร็งตับ"

ราคา 1,700 บาท

วัคซีนป้องกันอีสุกใส

อีสุกอีใส...ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน

ราคา 2,400 บาท

วัคซีนป้องกันคอตีบ - ไอกรน - บาดทะยัก

'คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก' การป้องกันที่สำคัญกับคนทุกวัย!

ราคา 950 บาท

วัคซีนป้องกันงูสวัด

ภัยเงียบ..ใกล้ตัวคุณ!!

ราคา 5,100 บาท

ICSI+ Chromosomes Screening Package

แพ็คเกจอิ๊กซี่พร้อมตรวจโครโมโซม

ราคา 250,000 บาท

ICSI Package

แพ็คเกจทำเด็กหลอดแก้วย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็ง

ราคา 200,000 บาท

ICSI Package

รักษาภาวะมีบุตรยากโดยการทำเด็กหลอดแก้ว

ราคา 150,000 บาท