CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXCLUSIVE

ราคา 5,800 / 6,800 บาท

แพ็คเกจแนะนำ

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์

ปอด เป็นอวัยวะที่เปราะบาง เสริมเกราะป้องกันให้เขาด้วยวัคซีน

ราคา 2,900 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

13/05/2564

เช็ก! ใครบ้างได้สิทธิ์ ตรวจ COVID-19 ฟรี

ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศ ยังคงสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่น่ากังวลคือการแพร่ระบาดในแหล่งชุมชน ทางภาครัฐจะมีประกาศให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตามเ...