CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

Package ฟื้นฟูร่างกาย ทางกายภาพบำบัด ในผู้ป่วย Long COVID

ราคา 300 -1,000 บาท

แพ็คเกจแนะนำ

วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์

ปอด เป็นอวัยวะที่เปราะบาง เสริมเกราะป้องกันให้เขาด้วยวัคซีน

ราคา 2,900 บาท