CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

Package 1 รักษาภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อน

ราคา 1,190 - 4,000 บาท

แพ็คเกจแนะนำ

วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก จากไวรัส EV71

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี

ราคา 5,990 บาท