CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพ ผู้ขับขี่สาธารณะ 5 รายการ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!
- ผู้ตรวจน้ำตาลและไขมันในเลือด กรุณางดอาหาร    เครื่องดื่ม 10 ชั่วโมง  ก่อนเข้ารับการตรวจ
- ผู้ที่สนใจเพียงแสดงใบขับขี่สาธารณะ ท2 และรับการตรวจสอบสิทธิก่อนรับการตรวจ

 

แพ็คเกจแนะนำ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2019

"..เพราะการป้องกัน สำคัญที่สุด.."

ราคา 750 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

30/04/2563

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

"ศูนย์ตรวจสุขภาพ" ติดต่อ 02 441 7899 กด 3213, 3214 _________________________________________________________________ หลายท่านมักจะได้ยิน ...