CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ราคา 2,400 / 2,800 บาท

แพ็คเกจแนะนำ

วัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก จากไวรัส EV71

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี

ราคา 5,990 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

13/05/2564

เช็ก! ใครบ้างได้สิทธิ์ ตรวจ COVID-19 ฟรี

ยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 ภายในประเทศ ยังคงสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่น่ากังวลคือการแพร่ระบาดในแหล่งชุมชน ทางภาครัฐจะมีประกาศให้ผู้ที่มีความเสี่ยงตามเ...