CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี Lady Chck up Program

ราคา 3,100-7,900 บาท

แพ็คเกจแนะนำ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 2019

"..เพราะการป้องกัน สำคัญที่สุด.."

ราคา 750 บาท