CALL: 1792

บทความเพื่อสุขภาพ

หน้าที่ 16 จากทั้งหมด 19 หน้า (168 ผลลัพธ์)

30/05/2561

10 เคล็ดลับวิธีเลิกบุหรี่

บุหรี่ เป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งคนไทยกว่า 5 หมื่นราย เสียชีวิตด้วยโรคจากบุหรี่ คนสูบบุหรี่อายุสั้นลง 12-13 ปี และทรมานอย่างน้...

28/05/2561

ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย วัคซีน

โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร เกิดจากติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่...

20/05/2561

สาเหตุของการมีบุตรยากในฝ่ายชาย

 สาเหตุของการมีบุตรยากในฝ่ายชาย จากสิ่งแวดล้อม         สารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน รวมทั้ง...

17/05/2561

การมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้

 การมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ Unexplained Infertility       การมีบุตรยากที่หาสาเหตุไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่า คู่สมรสเก...

12/05/2561

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกหรือการผสมเทียม

การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกหรือการผสมเทียม (IUI. Intrauterine Insemination)   หลักการ      การฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพ...

11/05/2561

"เด็กหลอดแก้ว (การปฏิสนธินอกร่างกาย)"

  เด็กหลอดแก้ว (การปฏิสนธินอกร่างกาย) IVF : In Vitro Fertilization    ภาวะมีบุตรยากเป็นภาวะผิดปกติของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งพบได้ใ...

12/05/2561

ภาวะมีบุตรยาก (Infertility)

  ภาวะมีบุตรยาก (Infertility)       ภาวะมีบุตรยากพบได้ประมาณ 10% ของประชากรวัยเจริญพันธุ์ และเป็นโรคระบบสืบพันธุ์ที่มี...