CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

วัคซีนผู้สูงอายุ (วัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์, วัคซีนปอดอักเสบสายพันธุ์ 23, วัคซีนโรคงูสวัด

เริ่มต้น 2,000 บาท