CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ฝากครรภ์คุณภาพ Love & Care

9,900 - 14,000 บาท
เงื่อนไข
- ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
- เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด