CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

Beauty Design ความสวยที่คุณเลือกได้

16,000 - 150,000 บาท
เงื่อนไขการให้บริการ
1. แพคเกจนี้ได้รวมค่าแพทย์การทำหัตถการ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
2. แพคเกจนี้ได้รวมค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการทำหัตถการ (ตามรายการที่ระบุ)
3. ไม่รวมค่ายาที่เกิดจากแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง และการทำหัตถการอื่นๆ 
4. ไม่รวมค่ารักษาอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน
5. ไม่รวมค่าแพทย์และหัตถการหลังกลับบ้าน และแพทย์นัดติดตามอาการที่แผนกผู้ป่วยนอก
6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการแพคเกจ โปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. โรงพยาบาลสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. แพคเกจนี้ใช้เฉพาะแพทย์ที่เข้าร่วมเท่านั้น (นายแพทย์ยงเกียรติ  ธนะเจริญพาณิชย์)
9. เริ่มให้บริการวันนี้ – 30  เมษายน  2563