CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

แพคเกจเหมาจ่าย ทำเส้นฟอกไต

26,500 บาท
เงื่อนไขการให้บริการ
1. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
2. สามารถรับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564

อัตรานี้รวมถึง
1. ค่าใช้จ่ายห้องตรวจ ค่าเครื่องทางการแพทย์
2. ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการตรวจ (ตามรายการที่ระบุ)
3. ค่าแพทย์ผู้ทำหัตถการ ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่ายาที่เกิดจากแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทางและการทำหัตถการอื่นๆ
2. ค่ารักษาอื่นๆสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือภาวะแทรกซ้อน
3. ค่าแพทย์และหัตถการหลังกลับบ้าน และแพทย์นัดติดตามอาการที่แผนกผู้ป่วยนอก
4. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการแพคเกจ ดปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

24/07/2563

รู้ทัน โรคกระเพาะอาหาร ด้วยการรักษาอย่างถูกวีธี

ไม่ถือเป็นโรคอันตรายแต่หากปล่อยไว้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต 1. ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร 2. กระเพาะทะลุ 3. กระเพาะอุดตัน...

24/07/2563

ไตเรื้อรัง รีบรักษาก่อนสายเกินไป

ภาวะ ไต ไม่สามารถขับของเสีย และน้ำที่มีอยู่ออกจากกระแสโลหิตได้ ของที่คั่งและของเหลวที่มีอยู่เกินทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  ใครบ้างมีอาหารเสี่ยง ...