CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

วัคซีน สำหรับผู้ใหญ่และวัยเกษียณ

790 - 5,800 บาท
เงื่อนไขบริการ
-  อัตราค่าบริการรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
- เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด      
- ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการแพคเกจ
- สามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ย. 64

บทความที่เกี่ยวข้อง

24/07/2563

รู้ทัน โรคกระเพาะอาหาร ด้วยการรักษาอย่างถูกวีธี

ไม่ถือเป็นโรคอันตรายแต่หากปล่อยไว้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็อาจทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต 1. ภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร 2. กระเพาะทะลุ 3. กระเพาะอุดตัน...

24/07/2563

ไตเรื้อรัง รีบรักษาก่อนสายเกินไป

ภาวะ ไต ไม่สามารถขับของเสีย และน้ำที่มีอยู่ออกจากกระแสโลหิตได้ ของที่คั่งและของเหลวที่มีอยู่เกินทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน  ใครบ้างมีอาหารเสี่ยง ...