CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ผ่าตัด..สร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า ข้าราชการไทย เบิกได้

45,000 บาท
โครงการสำหรับข้าราชการไทย (สิทธิ์เบิกตรงข้าราชการ)

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย ยินดีมอบสิทธิประโยชน์ สำหรับข้าราชการไทย เพื่อเป็นการร่นระยะเวลารอคอยการรักษาหรือการผ่าตัดในสถานพยาบาลรัฐบาลที่มีผู้รอรับการรักษาจำนวนมาก ซึ่ง รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางได้

*หมายเหตุ: 
  - อัตราแพคเกจดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะแพทย์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  - รายการยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
  - เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
    สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานสิทธิ์  โทร. 1792, 02 441 7899  ต่อ 1115, 1116 

 >> ตรวจสอบสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลาง  ( คลิกที่นี่ ) <<

ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

แพ็คเกจแนะนำ

ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย

60,000 - 120,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

19/09/2561

ดูแลอย่างไร.. เมื่อข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

เป็นอุบัติเหตุที่ขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อเท้าพลิก หรือแพลงนั้นก็มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุรอบตัว การเดินบนพื้นที่ไม่รา...