CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

วัคซีน สำหรับทุกคนในครอบครัว (โรคปอดอักเสบ, ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์)

850 - 3,100 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
2. อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
4. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด