CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ฝังเข็ม ทางเลือกแห่งการรักษา ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี

100 - 12,960 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
**หมายเหตุ  อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการ โรงพยาบาลและค่าพยาบาล
***ราคานี้ไม่สามารถใช้ตัดร่วมกับกับบัตรกิตติมาศักดิ์ได้

แพ็คเกจแนะนำ

ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย

60,000 - 120,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

05/06/2560

การฝังเข็มเพื่อการชะลอวัย

 การฝังเข็มเพื่อการชะลอวัย    ทางการแพทย์แผนจีน คือ แนวคิดเกี่ยวกับความสมดุลแห่งชีวิต การดำรงชีวิตอย่างปกติสุขต้องอยู่ในสภาวะที่สมดุลท...

01/06/2560

ฝังเข็มลดความอ้วน ทางแพทย์แผนจีน

ฝังเข็มลดความอ้วนทางแพทย์แผนจีน อธิบายสาเหตุพืนฐานของโรคอ้วนเกิดจากการทำงานผิดปกติของกระเพาะและม้ามเป็นหลัก ทำให้เกิดการสะสมของเสียที่เรียกว่าของเสีย...