CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับนักกีฬา 12 รายการตรวจ

2,500 บาท *

 
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
2. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
3. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562

แพ็คเกจแนะนำ

ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย

60,000 - 120,000 บาท