CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรม KID VECCINE วัคซีนเด็กสุขภาพดี

5,550 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และ ค่าบริการพยาบาล