CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

วัคซีนเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง 1 ปี

เหมาจ่าย 6,000
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการและค่าบริการพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กุมารเวช
โทร.02 441 7899 ต่อ 3128