CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

มีความสุข ทุก จังหวะหัวใจ กับโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

2,500 - 3,000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า