CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

รู้จักลูกรัก...ในครรภ์ ด้วยการ..อัลตราซาวด์ 4 มิติ

เหมาจ่าย 4,500 บาท *การใช้แพคเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์*
เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็คเกจแนะนำ

ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย

60,000 - 120,000 บาท