CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

รีแพร์(ทำสาว)สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ...ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ราคา 14,000 บาท
รีแพร์(ทำสาว)สร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว ...ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า