CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม - เอ็นเข่าผ่านกล้อง

ราคา 120,000 - 160,000 บาท
*หมายเหตุ: 
  - อัตราแพคเกจดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะแพทย์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  - รายการยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
  - โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ  โทร. 1792, 02 441 7899  ต่อ 3103 

แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

แพ็คเกจแนะนำ

ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย

60,000 - 120,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

19/09/2561

ดูแลอย่างไร.. เมื่อข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง

เป็นอุบัติเหตุที่ขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อเท้าพลิก หรือแพลงนั้นก็มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุรอบตัว การเดินบนพื้นที่ไม่รา...