CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ตรวจตัวบ่งชี้มะเร็ง 11 ชนิด

ราคา 5,500 บาท* การใช้แพคเกจนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์*
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด รวดเร็ว แม่นยำ

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 ธันวาคม 2562
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. เงื่อนไขนี้เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด