CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3 หน้า (21 ผลลัพธ์)

นพ. ชัยเชษฐ์ ภารดีวิสุทธิ์

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ:
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (spine surgery)

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ชาญชัย ทิพยดาราพาณิชย์

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ชำนาญ เอี่ยมศิริกุลมิตร

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. ฐิตดา กัลยาวุฒิพงศ์

ภาษา: ไทย / อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ, คลินิกกายภาพบำบัด

เฉพาะทาง:
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 16.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ต่อพล วัฒนา

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวช แยกไฟฉาย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ:
Hand and Microsurgery

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

หมายเหตุ:

- เป็นแพทย์ที่ปรึกษาของ รพ.วิชัยเวช แยกไฟฉาย

นพ. ทรงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อในเด็ก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ธนิต ทวีบรรจสิน

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ:
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง (spine surgery)

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ธีรดนย์ จันทร์แสงเพ็ชร์

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ธีรยุทธ เดชมณีนิล

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมโรคกระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ:
เวชศาสตร์การกีฬา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พุธ 17.00-06.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย