CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 11 หน้า (95 ผลลัพธ์)

พญ. พรศรี นคเรศไอศูรย์

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

เฉพาะทาง:
วิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 06.00-18.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พฤหัสฯ 06.00-18.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 06.00-18.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. พัชราภรณ์ เผ่าเจริญ

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง, คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ

เฉพาะทาง:
แพทย์อายุรกรรมทั่วไป

ความชำนาญพิเศษ:
อายุรแพทย์เฉพาะทางเรื่องทางเดินอาหารและตับ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17.00-21.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
เสาร์ 08.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

หมายเหตุ:

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถเช็กได้โทร 1792

นพ. พินิจ ทับทิมทอง

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง, คลินิกเต้านม

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมทั่วไป

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 07.30-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
จันทร์ 07.30-16.30 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
อังคาร 07.30-16.30 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พุธ 07.30-16.30 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พฤหัสฯ 07.30-16.30 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. พิลาสลักษณ์ นำชัยชนะกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกหู คอ จมูก

เฉพาะทาง:
โสต ศอ นาสิก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 08.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ทพ. พุทธิพงศ์ ภัทรพนาวัน

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ทันตกรรม

เฉพาะทาง:
ทันตกรรม

ความชำนาญพิเศษ:
ทันตกรรมรักษารากฟัน

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.30-14.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พฤหัสฯ 09.30-14.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
เสาร์ 09.30-14.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

หมายเหตุ:

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,4
วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,2,3

นพ. มารุต ธนเดชธนิกกุล

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย, รพ. วิชัยเวชฯ หนองแขม

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 16.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 16.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-20.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ทพญ. รดาศา เมธาบดี

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์ทันตกรรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-19.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
เสาร์ 09.00-19.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

พญ. ระวีวรรณ พูลสวัสดิ์

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์สุขภาพแม่และเด็ก, คลินิกกุมารเวช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17.00-21.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

หมายเหตุ:

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถเช็กได้โทร 1792