CALL: 1792

ค้นหาแพทย์

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10 หน้า (84 ผลลัพธ์)

นพ. เอกพุฒิ อิทธิระวิวงศ์

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

หมายเหตุ:

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2,4 ของทุกเดือน

นพ. ไพฑูรย์ อนันต์

ภาษา: ไทย - อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
คลินิกหู คอ จมูก

เฉพาะทาง:
โสค ศอ นาสิก

ความชำนาญพิเศษ:
โสค ศอ นาสิก

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสฯ 09.00-12.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

นพ. ไพโรจน์ อภัยบัณฑิตกุล

ภาษา: ไทย/อังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

ประจำคลินิกและศูนย์:
ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์ศัลยกรรมผ่านกล้อง, คลินิกเต้านม

เฉพาะทาง:
ศัลยกรรมทั่วไป

ความชำนาญพิเศษ:
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
อังคาร 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พุธ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
พฤหัสฯ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
ศุกร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย
เสาร์ 08.00-17.00 น. รพ. วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย