CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมวิชัยเวช ให้บริการด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา ทุกวัน เช่น การทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมรักษารากฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมความงาม พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการบริการด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ 180 องศา (Panoramic) ที่เป็นระบบติจิตอล พร้อมการดูแลจากพยาบาลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี ช่วยให้คุณมีฟันที่สุขภาพแข็งแรงทั้งภายนอกและภายใน
 

ทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

- ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก
เพื่อรองรับเด็กเล็กที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพฟัน หรือต้องการตรวจสุขภาพ ดูแลรักษาช่องปากตั้งแต่ในเด็กเล็ก พร้อมคำแนะนำในการดูแลฟัน
 
- ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก
การใส่รากฟันเทียมทดแทนโดยไม่มีการกรอฟัน การศัลยกรรมในรายที่มีใบหน้าไม่ได้สัดส่วน คางที่ยื่นหรือยุบเกินไป เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสำหรับการรับประทานอาหารหรือการสนทนาให้คุณยิ้มได้อย่างมั่นใจ
 
- ทันตแพทย์จัดฟัน
ช่วยแก้ไขแนวฟันให้สวยงามโดยไม่ต้องผ่าตัด แก้ไขปัญหาฟันเก ฟันซ้อนกัน โดยเครื่องมือจัดฟันที่ทันสมัยแบบถอดใส่ได้
 
- ทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์
ตรวจรักษาผู้ที่สูญเสียฟันธรรมชาติหรือฟันแท้ โดยการทำฟันปลอมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่นซึ่งมักมีปัญหาความไม่สวยงามจากตะขอและการขยับตัวของฟันปลอมเวลาเคี้ยวอาหาร เป็นต้น
 
- ทันตกรรมเพื่อความงาม
บริการด้านทันตกรรมเพื่อความงาม และปรับบุคลิกภาพที่ดี อาทิ การฟอกสีฟัน การขูดหินปูน การเคลือบฟัน เพื่อฟันที่ขาวและสุขภาพดี
 

การบริการ

 • ทันตกรรมทั่วไป
 • ทันตกรรมเด็ก
 • เคลือบร่องฟัน
 • จัดฟันสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การจัดฟัน
 • การจัดฟันตามขั้นตอน
 • การรักษาโรคเหงือก
 • ขูดรากฟัน
 • รักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอม
 • ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
 • การทำสะพานฟัน และการครอบฟัน
 • ศัลยกรรมช่องปาก
 • ถอนฟันปกติ
 • ถอนฟันคุด
 • ตัดติ่งเนื้อ
 • เจาะหนอง
 • การฝังรากเทียม
 
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โทร. 1792, (034) 410 700-07 

โทรสาร. (034) 826 706

E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ใช้สิทธิ์ ปกส. ทำฟันฯ ไม่ต้องสำรองจ่าย

--ขูด อุด ถอน ผ่าฟันคุด-- ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย ในส่วนที่เบิกได้ ไม่เกิน 900 บาท/ปี ที่ รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม โทร. 02 441 7899 ต่อ 2205, 2206

ไม่ต้องสำรองจ่าย

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้