CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์ไตเทียม

บริการเกี่ยวกับไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไต เช่น ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน รองรับผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาทุกประเภททั้งของภาครัฐและเอกชน จากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต อีกทั้งยังมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคไตเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เพราะไตเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เสมือนเครื่องกรองน้ำที่ช่วยกรองของเสีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย ควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดต่างๆของเลือด รวมทั้งยังมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิด
 
     นอกจากนี้ ยังรองรับผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษาทุกประเภททั้งของภาครัฐและภาคเอกชนโดยให้บริการทุกวัน เวลา 06.00-19.00 น. และฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 

ปัจจัยที่ทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพ

     โรคทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การรับประทานยา หรือสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรังโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

อาการแรกเริ่มของโรคไต
  • อาการบวมที่หน้าหรือเท้า
  • ปวดบริเวณหลัง บริเวณชายโครง
  • ปวดศีรษะ หรือมีอาการเวียนศีรษะ
  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะในเวลากลางคืน
  • ความดันโลหิตสูง
  • ปัสสาวะสีผิดปกติ หรือเป็นเลือด ปวดแสบเวลาปัสสาวะ
การบริการ
  • ฟอกเลือดทั่วไป
  • ฟอกเลือดประสิทธิภาพสูง
  • ฟอกเลือกด้วยเครื่องไตเทียมทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
  • ระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือด (Reverse Osmosis-RO)
 
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โทร. 1792, (02) 441 6999

โทรสาร. (02) 421 1784

E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โทร. 1792, (034) 410 700-07 

โทรสาร. (034) 826 706

E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

 
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

โทร. 1792, (02) 412 0055-60 

โทรสาร. (02) 412 7581-2

E-mail: yaekfaichai@vichaivej.com

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้