CALL: 1792

บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายผิดปกติ ขาบวม ใจสั่น หน้ามืดเป็นลมวูบ รีบมาให้เราดูแลท่าน 24 ชม

        ศูนย์หัวใจวิชัยเวชให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจ ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษาตลอดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรที่ฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย  อย่างมีประสิทธิภาพ และมีหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ CCU ซึ่งพร้อมดูแลท่านตลอด 24 ชม.

นำทีมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด นพ.วัฒนา บุญสม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
 

การวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiography (EKG) - การตรวจกระแสไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อหัวใจผลิตออกมาขณะที่หัวใจบีบตัว เป็นวิธีการตรวจหาโรคหัวใจที่ง่าย ได้ผลดี ไม่เจ็บ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที     การตรวจนี้อาจให้ผลปกติ ในภาวะที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในระยะเริ่มต้น ถ้าสงสัยควรตรวจซ้ำ
 • การบันทึกคลื่นหัวใจแบบพกพา 24 ชม.  Holter Monitor - เป็นการติดเครื่องมือที่บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วยตลอดเวลาขณะมีกิจกรรมในชีวิตประจำวัน  โดยที่ผู้ป่วยสามารถกลับไปพักที่บ้าน หรือทำงานได้ตามปกติ เครื่องจะทำการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เมื่อครบกำหนด 24 ชม. ผู้ป่วยจึงกลับมาถอดเครื่องเพื่อให้แพทย์อ่านผลและวินิจฉัยว่ามีหัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง  Echocardiography - การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอลผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ ด้วยหัวตรวจชนิดพิเศษทำให้เห็นภาพของห้องหัวใจและการบีบตัว  ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค ตรวจหาความรุนแรงของโรค และติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังเดินสายพาน Exercise Stress Test - เป็นการตรวจหาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่เกิดในขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ    การออกกำลังนี้ หัวใจจะมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ  ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด จะพบอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้
 

การตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ Cardiac Catheterization Laborator

 • การสวนหัวใจและฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization & Angiography)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและการดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Intervention)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)
 • การฝังเครื่องเฝ้าดูและกระตุ้นหัวใจแบบอัตโนมัติ (Automated Implantable Cardioverter Defibrillators ; AICD)
 • การใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra Aortic Balloon Pump ; IABP)
 • การจี้ไฟฟ้าหัวใจ (Radiofrequency Ablation)
   

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 • การผ่าตัดบายพาสหัวใจ (Coronary Artery Bypass Grafting ; CABG)
 • ผ่าตัดซ่อม/เปลี่ยนลิ้นหัวใจ (valvular repair/replacement)
 • ผ่าตัดโรคหัวใจแต่กำเนิด (Congenital heart disease correction)

              
การนัดพบแพทย์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย

โทร. 1792, (02) 441 7899 

โทรสาร. (02) 431 0940, (02) 431 0943

E-mail: omnoi@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม

โทร. 1792, (02) 441 6999

โทรสาร. (02) 421 1784

E-mail: nongkhaem@vichaivej.com

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร

โทร. 1792, (034) 410 700-07 

โทรสาร. (034) 826 706

E-mail: samutsakhon@vichaivej.com

รายชื่อแพทย์ในศูนย์บริการนี้