CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรม ตรวจสุขภาพคู่รัก

ราคา 4,299 บาท

แพ็คเกจแนะนำ

โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ Senior Program

ตรวจคัดกรองเบาหวาน ไขมัน มะเร็ง กระดูกและข้อ หัวใจ สำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ราคาเริ่มต้น 5,700 บาท

ราคา 5,700 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

30/04/2563

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

"ศูนย์ตรวจสุขภาพ" ติดต่อ 02 441 7899 กด 3213, 3214 _________________________________________________________________ หลายท่านมักจะได้ยิน ...