CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเต้านม

ราคา 5,000 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามโทร. 02 441 7899 ต่อ 1111,2222

แพ็คเกจแนะนำ

ครอบครัวสุขภาพดี โปรแกรมแบ่งจ่าย 3 เดือน 0% กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แบ่งจ่าย3เดือน

ผ่อนจ่าย 3 เดือน 0%

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

 วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ขั้นตอนแรกของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คือ การสังเกตความผิดปกติด้วยการดูลักษณะภายนอกของเต้านม  การดูด้วยสายตา ...

ปวดท้องน้อยเรื้อรัง

คลินิกปวดท้องน้อยเรื้อรัง คลินิกรักษาอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง  อีกหนึ่งความห่วงใยจากใจเค...