CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม - เอ็นเข่าผ่านกล้อง

ราคา 120,000 - 160,000 บาท
*หมายเหตุ: 
  - อัตราแพคเกจดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะแพทย์ของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  - รายการยา อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
  - โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์กระดูกและข้อ  โทร. 1792, 02 441 7899  ต่อ 3103 

แบบประเมินภาวะข้อเข่าเสื่อม

แพ็คเกจแนะนำ

ครอบครัวสุขภาพดี โปรแกรมแบ่งจ่าย 3 เดือน 0% กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แบ่งจ่าย3เดือน

ผ่อนจ่าย 3 เดือน 0%

บทความที่เกี่ยวข้อง

29/05/2560

'นม' เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแท้จริง

 \'นม\' เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแท้จริง   มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ (International Osteoporosis Foundation หรือ IOF)  ระบุว่านมและผ...

11/11/2559

นั่งผิดท่า! เสียงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

นั่งผิดท่า! เสียงภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท     ...