CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

ตรวจการตั้งครรภ์ก่อน X-Ray

50 บาท
เด็กในครรภ์จะได้รับอันตราย ควรตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนเอกซเรย์ทุกครั้ง
 
เด็กในครรภ์จะได้รับอันตราย ควรตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนเอกซเรย์ทุกครั้ง

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาแพคเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทร. 02 441 7899 ต่อ 1111,2222

แพ็คเกจแนะนำ

ครอบครัวสุขภาพดี โปรแกรมแบ่งจ่าย 3 เดือน 0% กับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

สำหรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แบ่งจ่าย3เดือน

ผ่อนจ่าย 3 เดือน 0%