CALL: 1792

แพ็คเกจ & โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 22 รายการ

6,100 - 8,600 บาท
           ความเสื่อมของหลอดเลือดเป็นส่วนหนึ่งของ   ความชรา ที่ดำเนินไปตามวัย แต่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่น กรรมพันธุ์ โรคเบาหวาน โรคความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงและการสูบบุหรี่ ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ ทำร้ายหลอดเลือดเป็นผลทำให้เยื่อบุหลอดเลือดชั้นในเกิดการอักเสบซึ่งระยะนี้อาจเริ่มเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็ได้ เมื่อผนังหลอดเลือดอักเสบ  การสะสมของไขมันในผนังเส้นเลือดยิ่งเกิดมากขึ้น มีผลทำให้หลอดเลือดตีบหรือโป่งพอง

แพ็คเกจแนะนำ

แพ็คเกจ ฟื้นฟูสมรรถภาพ "อาการปวดหลัง"

แพ็คเกจ ฟื้นฟูสมรรถภาพ "อาการปวดหลัง" ศูนย์กายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู

500 - 6,650 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด           ปัจจุบัน โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่คร่าชีวิตพลเมืองโลกมา...